Ostatnie pożegnanie: Świdnik

kwiecień 2013

30 kwiecień 2013

KASPRZAK ALFREDA (lat 64)

ALFREDA KASPRZAK

Zmar?a dnia 30 kwietnia roku 2013, prze?ywszy lat 64

Msza ?wi?ta ?a?obna odprawiona zostanie w ko?ciele

parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w ?widniku

w dniu 2 maja 2013 roku o godzinie 12:00

po której nast?pi z?o?enie Drogiej nam Zmar?ej

do grobu na cmentarzu komunalnym w ?widniku

o czym zawiadamiaj? pogr??eni w g??bokim smutki i ?alu:

Synowie z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Ko?cio?a po Mszy ?wi?tej

 


 

Czytaj więcej

25 kwiecień 2013

PURC MARIANNA (lat 93)

 

MARIANNA PURC

Zmarła dnia 25 kwietnia 2013 roku przeżywszy lat 93

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie

w kościele pw. Św. Agnieszki na Kalinowszczyźnie w Lublinie

w dniu 28 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00

po której nastąpi złożenie drogiej nam Zmarłej

do grobu na Cmentarzu parafialnyn na Kalinowszczyźnie w Lublinie

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Córka i Synowie z Rodzinami

 

Czytaj więcej

SZEWC ELŻBIETA (lat 57)

ELŻBIETA SZEWC

Zmarła dnia 25 kwietnia roku 2013, przeżywszy lat 57
Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła w Świdniku

dnia 29 kwietnia 2013 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do

grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Znajomi i Przyjaciele

 

 


 

Czytaj więcej

22 kwiecień 2013

BARTOSZEWSKI DARIUSZ (lat 55)

DARIUSZ BARTOSZEWSKI

Zmarł dnia 22 kwietnia roku 2013, przeżywszy lat 55

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 11 maja 2013 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Dzieci, Wnuki i Rodzina

 

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świetej.

 


 

Czytaj więcej

18 kwiecień 2013

DRĄŻEK LONGINA (lat 77)

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że w dniu 18.04.2013 roku zmarła przeżywszy lat 77

LONGINA DRĄŻEK

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się

na Cmentarzu Komunalnym w Świdniku

w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Dzieci i Wnuki

Autokar odjedzie z przystanku przy "Stokrotce" na ul.Racławickiej o godz.14:30

 


 

Czytaj więcej

17 kwiecień 2013

TORÓJ WOJCIECH (lat 58)

WOJCIECH TORÓJ

Długoletni pracownik WSK-PZL Świdnik

Zmarł dnia 17 kwietnia roku 2013, przeżywszy lat 58

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P Matki Kościoła w Świdniku

dnia 20 kwietnia 2013 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Córki,  Rodzina i Przyjaciele

 

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

PIOTROWSKI MARIAN (lat 69)

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy

że w dniu 17.04.2013 roku zmarł przeżywszy lat 69

MARIAN PIOTROWSKI

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się

na Cmentarzu Komunalnym w Świdniku

w dniu 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona i Dzieci

Autokar odjedzie z przystanku przy "Stokrotce" na ul.Racławickiej o godz.14:30

 


 

Czytaj więcej

16 kwiecień 2013

ŻYGALSKI WALENTY (lat 80)

WALENTY ŻYGALSKI

Zmarł dnia 16 kwietnia roku 2013, przeżywszy lat 80

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 20 kwietnia 2013 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Żona, Dzieci i Rodzina

 

 


 

Czytaj więcej

15 kwiecień 2013

CHODOROWSKA MICHALINA (lat 85)

MICHALINA CHODOROWSKA

Zmarła dnia 15 kwietnia roku 2013,przeżywszy lat 85

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w

kaplicy cmentarnej przy ul.Dr. Męczenników Majdanka

w Lublinie  dnia 18 kwietnia 2013 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Córki i Syn z Rodzinami

 
Autokar odjedzie sprzed  targu w Świdniku o godz. 11.30

 


 

Czytaj więcej

14 kwiecień 2013

NOWAK TERESA (lat 75)

TERESA NOWAK

Zmarła opatrzona Sakramentami Świętymi dnia 14 kwietnia roku 2013,

przeżywszy lat 75

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 17 kwietnia 2013 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutki i żalu:

Syn, Synowa i Wnuki

 
Autokar na cmentarz odjedzie sprzed Kościoła po Mszy Świętej

 


 

Czytaj więcej