Ostatnie pożegnanie: Świdnik

czerwiec 2017

30 czerwiec 2017

KAGANKIEWICZ BRONISŁAWA (lat 82)

BRONISŁAWA KAGANKIEWICZ

Zmarła dnia 30 czerwca roku 2017, przeżywszy lat 82

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 4 lipca 2017 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na Cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Synowie, Synowa, Wnuki i Prawnuki

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

KOZŁOWSKI TADEUSZ (lat 78)

TADEUSZ KOZŁOWSKI

Zmarł dnia 30 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 78

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie

w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie

w dniu 6 lipca 2017 roku o godzinie 12:00

po którym nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego do grobu

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Żona i Córki z Rodzinami

Autokar na Mszę Św. w Lublinie odjedzie z przystanku na przeciwko LO przy targu o godz. 11:15

Czytaj więcej

WÓJCIK MARIANN z domu KRUPA (lat 89)


MARIANNA WÓJCIK

z domu KRUPA

Zmarła dnia 30 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 89

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 3 lipca 2017 roku o godzinie 11:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Córka i Synowie z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

29 czerwiec 2017

KOPERSK TERESA z domu PLISZKA (lat 69)

TERESA KOPERSKA

z domu PLISZKA

Zmarła dnia 29 czerwca roku 2017, przeżywszy lat 69

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 3 lipca 2017 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na Cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Córka i Synowie z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

28 czerwiec 2017

ŁAGOWSKI BRONISŁAW (lat 72)

BRONISŁAW ŁAGOWSKI

Długoletni pracownik WSK-PZL Świdnik
oraz Zakładowej i Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

Zmarł dnia 28 czerwca 2017 roku, przeżywszy lat 72

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej w Świdniku

w dniu 1 lipca 2017 roku o godzinie 11:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na Cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu

Żona i Synowie z  Rodzinami

Czytaj więcej

27 czerwiec 2017

SZEWCZYK STANISŁAW (lat 89)


STANISŁAW SZEWCZYK

Zmarł dnia 27 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 89

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 30 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym na Kalinowszczyźnie w Lublinie

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Brat z Rodziną

Autokar na cmentarz w Lublinie odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

25 czerwiec 2017

MAN STANISŁAWA (lat 67)


STANISŁAWA MAN

Zmarła dnia 25 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 67

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 28 czerwca 2017 roku o godzinie 15:30

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Mąż i Dzieci z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

24 czerwiec 2017

BARTKOWICZ TADEUSZ (lat 67)


TADEUSZ BARTKOWICZ

Zmarł dnia 24 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 67

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 1 lipca 2017 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Żona i Syn z Rodziną

Czytaj więcej

WYSKWAR KRYSTYNA (lat 87)


KRYSTYNA WYSKWAR

Zmarła dnia 24 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 87

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 27 czerwca 2017 roku o godzinie 13:30

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Syn, Synowe i Wnuki

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

23 czerwiec 2017

KUCHARCZYK HENRYK (lat 61)


HENRYK KUCHARCZYK

Zmarł dnia 23 czerwca 2017 roku przeżywszy lat 61

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 28 czerwca  2017 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążone w głębokim smutku i żalu:

Żona i Córki z Rodzinami

Czytaj więcej