Ostatnie pożegnanie: Świdnik

luty 2018

28 luty 2018

SYC JAN (lat 80)

JAN SYC

Zmarł  dnia 28 lutego roku 2018, przeżywszy lat 80

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 3 marca 2018 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na Cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żałobie:

Żona z Rodziną

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

LIS ALICAJA z domu SZPONAROWICZ (lat 76)

ALICJA LIS

z domu SZPONAROWICZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy że dnia 28 lutego roku 2018,

opatrzona Sakramentem Namaszczenia Chorych

zmarła przeżywszy lat 76 najdroższa nam Osoba

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu

7 marca 2018 roku o godzinie 12:00

w kaplicy na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Lipowej w Lublinie

pogrążona w smutku

Rodzina

Czytaj więcej

PAWLACZYK GRZEGORZ (lat 48)


GRZEGORZ PAWLACZYK

Zmarł dnia 28 lutego 2018 roku przeżywszy lat 48

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 6 marca 2018 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Żona z Rodziną i Przyjaciela

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

27 luty 2018

ADAMCZYK JANINA (lat 100)


JANINA ADAMCZYK

Zmarła dnia 27 lutego 2018 roku przeżywszy lat 100

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 2 marca 2018 roku o godzinie 11:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kiełczewicach Maryjskich

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Syn, Synowe, Wnuki i Prawnuki

Czytaj więcej

ROJEK CZESŁAW (lat 68)

CZESŁAW ROJEK

Zmarł dnia 27 lutego roku 2018, przeżywszy lat 68

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. M.B Częstochwskiej w Kazimierzówce

w dniu 3 marca 2018 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Mama, Żona i Syn z Rodziną

Czytaj więcej

26 luty 2018

KALUCZYK MIECZYSŁAW (lat 90)


MIECZYSŁAW KALUCZYK

Zmarł dnia 26 lutego 2018 roku przeżywszy lat 90

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 1 marca 2018 roku o godzinie 12:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Rodzina

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

ŻOŁĘDŹ JÓZEF (lat 88)


JÓZEF ŻOŁĘDŹ

Zmarł dnia 26 lutego 2018 roku przeżywszy lat 88

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 1 marca 2018 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Żona, Córka i Synowa z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

25 luty 2018

KOZIEŃ MONIKA (lat 28)


MONIKA KOZIEŃ

Zmarła dnia 25 lutego 2018 roku przeżywszy lat 28

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 15:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu:

Rodzice, Bracia, Rodzina i Bliscy

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej

23 luty 2018

WOŹNIAK ANDRZEJ (lat 27)

ANDRZEJ WOŹNIAK

Zmarł dnia 23 lutego roku 2018, przeżywszy lat 27

Nabożeństwo żałobne odprawiona zostanie

w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka  w Lublinie

w dniu 26 lutego 2018 roku o godzinie 14:00

po którym nastąpi złożenie Drogiego  nam Zmarłego do grobu

o czym zawiadamia pogrążona w smutki i żalu:

Rodzina

Czytaj więcej

22 luty 2018

POGODA STANISŁAWA (lat 82)

STANISŁAWA POGODA

Zmarła dnia 22 lutego roku 2018, przeżywszy lat 82

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku

w dniu 27 lutego 2018 roku o godzinie 13:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej

do grobu na Cmentarzu parafialnym w Kazimierzówce

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żałobie:

Rodzina

Czytaj więcej