Ostatnie pożegnanie: Świdnik

04 wrzesień 2020

SADY BARBAR (lat 60)


BARBARA SADY

Zmarła dnia 4 września 2020 roku przeżywszy lat 60

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy

pw. Św. Kingi przy ul. Klonowej 16A w Świdniku

 dnia 8 września 2020 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiej nam Zmarłej do grobu

na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku i żalu:

Mąż, Cóka i Syn z Rodzinami

Czytaj więcej

KROSZKA MARIAN (lat 86)


MARIAN KROSZKA

Zmarł dnia 4 września 2020 roku przeżywszy lat 86

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w kościele

parafialnym pw. N.M.P. Matki Kościoła (OKRĄGŁY) w Świdniku

 dnia 7 września 2020 roku o godzinie 14:00

po której nastąpi złożenie Drogiego nam Zmarłego

do grobu na cmentarzu komunalnym w Świdniku

o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu:

Żona i Córki z Rodzinami

Autokar na cmentarz odjedzie sprzed kościoła po Mszy Świętej

Czytaj więcej